William Butler Yeats

William Butler Yeats (13 qershor 1865 – 28 janar 1939)

Shqip: Valbona Nathanaili

William Butler Yeats është një nga figurat më të shquara të letërsisë së shekullit të kaluar: poet, dramaturg dhe prozator. U lind në Sandymount, Dublin, Ireland. Në moshën dyvjeçare, familja shpërngulet në Londër, por nuk i humbi asnjëherë lidhjet me vendlindjen – një pjesë të mirë të pushimeve i kalonte te gjyshërit. Në moshë të vogël lexonte poezi dhe adhuronte legjendat. Edukimin e ka kryer pjesërisht në vendlindje (shkollën e mesme e ndoqi në Dublin) dhe pjesërisht në Londër. Vëllimin e parë me poezi e ka botuar më vitin 1889, ndërsa dy poezitë e para i boton më vitin 1885, në “Dublin University Review”. Është themeluesi i “Abbey Theatre” (Dublin) dhe një nga drejtuesit e saj. Më vitin 1922, me krijimin e shtetit të lirë irlandez, pranon ftesën për të qenë pjesë e senatit, ku shërben për një periudhë gjashtëvjeçare. Më vitin 1923 fiton Çmimin “Nobel” në letërsi.

Poema “Urim për rrobat e parajsës” botohet për herë të parë më vitin 1899 dhe është pjesë e vëllimit të tretë, të përmbledhjes me poema “Era ndërmjet kallamishteve” (“The Wind among the Reeds”). Poema e krijon rimën me ndihmën e vetëm katër fjalëve. Në përshtatjen shqip, është ruajtur po ajo strukturë.

  • Urim për rrobat e parajsës / Shqip: Valbona Nathanaili

Të kisha të parajsës stolisur rroba

Thurur me të artën dhe të argjendtën dritë,

Blu dhe të zbehta dhe të errëta rroba

Të natës, të dritës dhe të gjysmës dritë,

Të gjitha do t’i kisha hedhur nën këmbët e tua;

Por në varfëri, vetëm ëndrra kam;

Do t’i hedh ëndrrat nën këmbë e tua;

Shkel butë, sepse po shkel mbi ëndrrat që kam.

  • He Wishes for the Cloths of Heave/ William Butler Yeats 

Had I the heavens’ embroidered cloths

Enwrought with golden and silver light,

The blue and the dim and the dark cloths

Of night and light and the half light,

I would spread the cloths under your feet;

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet;

Tread softly because you tread on my dreams.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.