Traktati i Ekstradimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë

Traktati i Ekstradimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë

Ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, më 1 mars 1933 nënshkruhet në Tiranë Traktati i Ekstradimit. Sipas dokumentit, shqipëruar nga Valbona Nathanaili, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkrimi është bërë më 14 nëntor 1935.

Në foto kryesore: Firmat e dy nënshkruesve të këtij dokumenti.

Në foto më poshtë: Dokumenti origjinal

Protokoll shkëmbimi

Të nënshkruarit z. Faik Konitza, i Dërguar i Jashtëzakonshëm dhe Ministër Fuqiplotë i Shqipërisë në Washington, dhe z. Cordell Hull, Sekretar Shteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të autorizuar rregullisht nga qeveritë përkatëse, janë takuar me synim shkëmbimin e ratifikimeve të Traktatit të Ekstradimit ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nënshkruar në Tiranë më 1 mars 1933. Ratifikimet e Traktatit të sipërpërmendur janë krahasuar me kujdes dhe janë gjetur saktësisht me njëri-tjetrin. Shkëmbimi mori jetë këtë ditë, në përputhje me procedurat e zakonshme.

Në dëshmi të së cilës, ata nënshkruan Protokollin e Shkëmbimit të paraqitur dhe e kanë fiksuar atë me vulat e tyre mbi të.

Realizuar në Washington, më datë katërmbëdhjetë nëntor, një mijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë.

Faik Konitza

Cordell Hull

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.