Lista e periodikëve që njihen nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve

Lista e periodikëve që njihen nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve

 1. Botues: Akademia e Shkencave
 2. Buletini i Shkencave Bujqësore. Botues: Drejtoria e Informacionit Agro-Ushqimor
 3. Buletini i Shkencave Gjeologjike. Botues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Gjeologji e Miniera
 4. Buletini i Shkencave Mjekësore. Botues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë
 5. Buletini i Shkencave Natyrore. Botues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 6. Buletini i Shkencave Teknike. Botues: Universiteti Politeknik i Tiranës
 7. Buletini Shkencor. Botues: Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë ISSN 2078-7111 Kontakt: buletinishkencor@yahoo.com.
 8. Buletini Shkencor. Botues: Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë
 9. Buletini Shkencor. Botues: Universiteti “Luigj Gurakuqi”
 10. Botues: UET Press. ISSN 2223-6295. Njohur me vendimin nr. 153, datë 8.10.2010
 11. Ekonomia dhe agrobiznesi. Botues:
 12. Ekonomia dhe biznesi. Botues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
 13. Ekonomia dhe tranzicioni. Botues: Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike
 14. Gjeografia Kombëtare. Botues: Qendra e Studimeev Gjeografike
 15. Gjuha jonë. Botues: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
 16. Botues: Instituti Arkeologjik
 17. Jeta Juridike. Botues: Shkolla e Magjistraturës
 18. Kërkime Universitare. Botues: Universiteti “Eqerem Çabej”, Gjirokastër. Kontakt: vasilbakuli@yahoo.com
 19. Kultura Popullore. Botues: Instituti i Kulturës Popullore
 20. Mjekësia dhe infermieria bashkëkohore. Botues:
 21. Nafta Shqiptare. Botues: Qendra Shqiptare e Hidrokarbureve
 22. Revista Forum
 23. Revista Mjekësore. Botues: Qendra Kombëtare e Edukimit dhe Promocionit të Shëndetit
 24. Revista Pedagogjike. Botues: Instituti i Studimeve Pedagogjike
 25. Revista Shqiptare e Shkencave Bujqësore. Botues: Universiteti Bujqësor i Tiranës
 26. Revista Stomatologjike. Botues:
 27. Revista Ushtarake. Botues: Akademia e Mbrojtjes
 28. Studia Albanika. Botues: Akademia e Shkencave të Shqipërisë
 29. Studime Albanogjike. Botues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji
 30. Studime Biologjike. Botues: Instituti i Studimeve Biologjike
 31. Studime filologjike. Botues: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
 32. Studime Historike. Botues: Instituti i Historisë dhe Gjeografisë
 33. Studime Juridike. Botues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Juridik
 34. Studime Sociale (Social Studies). Botues: Albanian Institute of Sociology. Njohur me vendimin nr. 170, datë 20.12.2010
 35. Studime Sportive. Botues: Qendra e Kërkimeve Shkencore Sportive
 36. Botues: Universiteti i Elbasanit

Përditësuar: qershor 2014

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.