Libra për një shoqëri të mirë

Libra për një shoqëri të mirë

Forum në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Librit

23 prill 2016

Në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të Librit”, u zhvillua forumi “Libra për një shoqëri të mirë”, në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Sociologjisë dhe Shtëpinë Botuese UET Press. Pjesëmarrës ishin studiues dhe pedagogë nga universitete të ndryshme të vendit, si dhe studentë të degëve të sociologjisë dhe financës nga UET. Synimi i forumit ishte njohja e studentëve me lëvizjen “Për një shoqëri të mirë”, iniciuar nga Instituti Shqiptar i Sociologjisë, si dhe promovimi e njohja e disa studimeve akademike nga fusha të ndryshme të shkencës, në mbështetje të një shoqërie të mirë. Forumi u organizua në dy sesione.

Në sesionin e parë, Prof. Lekë Sokoli (foto në të majtë), drejtor i Institutit, paraqiti parimet e një shoqërie të mirë, si dhe disa botime në këtë fushë, të vendit dhe të huaja, duke e vënë theksin se një shoqëri e mirë nuk mund të konceptohet vetëm si një shumatore e individëve të mirë. Sipas Sokolit, një nga prioritet kryesore të kësaj lëvizjeje është shndërrimi i arsimit në prioritet kombëtar nga të gjitha subjektet politike.

Në sesionin e dytë, nën drejtimin e Dr. Valbona Nathanaili, Drejtore UET Press dhe lektore pranë UET, sipas shembullit të Panairit të Librit në Frankfurt, nën logon “Entropi. Book Pitch”, studiuesit prezantuan punimet e tyre, përkatësisht dr. Ardit Bido me “Kisha Ortodokse Shqiptare. Një histori politike (1878-1937)”. Me parathënie nga prof. dr. Ferit Duka, dr. Roland Lami me “Komunikimi dhe marrëdhënia shoqërore”. Me parathënie nga Kosta Barjaba, prof. asoc. Ilia Larti me “Mësimdhënia dhe të nxënit”, Andon Andoni me “Çekrezi ky rebel i harruar. Jeta dhe vepra e Kost Çekrezit, midis dy luftrave, si kundërshtar i Nolit, Konicës, Zogut dhe Enver Hoxhës”. Me parathënie nga Ilir Ikonomi, dr. Nazmi Xhomara me “Kompetenca shkencore dhe metodologjike e mësimdhënies” dhe msc. Sonila Kapidani me “Studimi i matematikës në shkollë”.

Sipas drejtores së botimeve pranë UET Press, Dr. Valbona Nathanaili (foto në të majtë), është hera e parë që organizojmë një paraqitje të tillë, pasi titujt e lartpërmendur nuk janë botuar të gjithë. Një pjesë e mirë janë projekte për botim të studiuesve. Nuk besoj se mund të listoj të gjitha kriteret që e shndërrojnë një botim në libër për një shoqëri të mirë, por botimet e studiuesve të ndryshëm, sigurisht që janë të tilla. Nga ana tjetër, synimi ynë është jo vetëm të nxisim njohjen dhe provimin ndërmjet studiuesve nga universitete të ndryshme të vendit, por edhe të kontribuojmë në promovimin e studimeve që janë me vlerë për mbarë shoqërinë. Një rol të rëndësishëm luajnë shtëpitë botuese. Ne kishim dëshirë që në këtë ditë të dilnim jashtë aktiviteteve të zakonshme që organizohen me këtë rast. Fokusi ynë është libri akademik dhe promovimi i tij në një grup sa më të gjerë lexuesish. Nathanaili thekson se për shumë njerëz, kur bëhet fjalë për botime shkencore, shpesh dëgjohet të vlerësohen si “të mërzitshëm dhe të nevojshëm vetëm për një grup të caktuar lexuesish, kryesisht nga fusha akademike”. Duhet të përjashtojmë nga gjykimi ynë këto klishe. Studime të tilla janë me shumë vlerë për zhvillimin e shoqërisë sonë, sepse i trajtojnë dukuritë dhe fenomenet në mënyrë korrekte dhe, çfarë është po aq e rëndësishme, ofrojnë rekomandime – përfundon Nathanaili.

Paraqitja e punimeve u shoqërua me diskutime të shumta nga të pranishmit. Për dr. A. Bido, në përputhje me temën e studimit të tij, nuk është e përshtatshme që në shkollat tona të futet mësimi i fesë. Për dr. Natasha Lushaj, studiuese në fushën e letërsisë dhe me përvojë të gjatë në fushën e mësimdhënies, është me shumë vlerë që aktivitete të tilla të mos mbeten vetëm brenda auditorëve të universiteteve, por të marrin përmasa shumë të gjera. Sa i takon mësimdhënies, Lushaj e vendos theksin në të mësuarin me kompetenca. Punimi interesant i studiueses së fushës së artit, S. Kapidani, e vë theksin në rëndësinë që ka kreativiteti në orën e mësimit dhe, në rastin konkret që merr studimi i saj, edhe në atë të matematikës. Albina Rira, studente pranë UET, me fjalën e saj shumë emocionuese, mbylli këtë aktivitet. Rira, në ilustrim të studimit të dr. Xhomara, solli shembullin e një fëmije të veçantë, falë dhuntive të të cilit dhe aftësisë së një prej mësuesve të tij, ishte mundësuar zhvillimi i një metodologjie të re mësimore. Për prof. asoc. Larti është me shumë rëndësi që nëpër shkolla t’i vihet theksi mësimit të sociologjisë, si një premisë shumë e mirë për përgatitjen e qytetarëve për një shoqëri të mirë.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.