Entries by Valbona Nathanaili

Pse MAS duhet të ndryshojë qasjen e regjistrimit të kandidatëve për studentë në institucionet e arsimit të lartë (IAL) Dr. Valbona Nathanaili

Pse MAS duhet të ndryshojë qasjen e regjistrimit të kandidatëve për studentë në institucionet e arsimit të lartë (IAL) Dr. Valbona Nathanaili 18 gusht 2017 Fillimisht duhet të theksojmë se nga viti 1990 dhe deri më sot, mënyrat dhe kërkesat për pranimin e kandidatëve për studentë në institucionet e arsimit të lartë, në Shqipëri, kanë […]

Jam besnik ndaj Mbretit t’Italisë dhe të Shqipnisë, Perandor i Ethiopisë dhe të trashëgimtarëve të Tij mbretnuer

Rubrika: Histori / Burimi: Arkiva Qendrore e Shtetit “Jam besnik ndaj Mbretit t’Italisë dhe të Shqipnisë, Perandor i Ethiopisë dhe të trashëgimtarëve të Tij mbretnuer” Nga Valbona Nathanaili  Në fund të vitit shkollor 1938-1939, mësuesit në të gjithë vendin duhet të nënshkruajnë një formular-tip besnikërie ndaj “Mbretit t’Italisë dhe të Shqipnisë, Perandor i Ethiopisë dhe të […]

Skemat shabllone dhe të shëmtuara të shpërndarjes së tekstit mësimor në shkollat publike Nga Valbona Nathanaili

Skemat shabllone dhe të shëmtuara të shpërndarjes së tekstit mësimor në shkollat publike Nga Valbona Nathanaili 6 shtator 2017 Në pritje të fillimit të vitit shkollor, ka filluar shpërndarja e teksteve mësimore për nxënësit e sistemit parauniversitar. Por pamja që shihet në të gjithë Tiranën është pothuaj e njëjtë: prindër në radhë, përpara librarive a […]

(Mos) Përfshirja e mësuesve të arsimit parauniversitar në rrjete sociale profesionale  Nga Valbona Nathanaili

(Mos) Përfshirja e mësuesve të arsimit parauniversitar në rrjete sociale profesionale   Në shkollat publike të sistemit arsimor parauniversitar  Nga Valbona Nathanaili Studimet në fushën e marrëdhënieve formale dhe informale që krijohen në një organizatë në përgjithësi dhe, në një shkollë në veçanti, si dhe në vlerësimin e rëndësisë që kanë ato në rritjen a […]

Tekstet mësimore  – sa efikase janë ndryshimet e bëra nga MAS Nga Valbona Nathanaili

Tekstet mësimore  – sa efikase janë ndryshimet e bëra nga MAS Nga Valbona Nathanaili 8 gusht 2017 Në vitin shkollor 2013-2014, numri total i teksteve mësimore që ofroheshin në sistemin parauniversitar shqiptar ka qenë më shumë se i frikshëm, afro 1074, ndërkohë që për çdo lëndë, ofroheshin, mesatarisht, nga tetë deri në dymbëdhjetë tekste të […]

Emergjenca për arsim liberal në optikën e Nussbaum dhe Sen Nga Valbona Nathanaili

Emergjenca për arsim liberal në optikën e Nussbaum dhe Sen Nga Valbona Nathanaili Në këtë artikull synohet të shtjellohen aftësitë kryesore që formëson edukimi liberal sipas Martha Nussbaum-it, por në një përmbajtje të re. Në essenë e vet me të njëjtin titull, Nussbaum i pasuron idetë duke iu referuar veprës së Tagore dhe Dewey. Në këtë artikull […]

Draft-strategjia për arsimin parauniversitar 2014-2020 Ose “A mund t’i bëjmë të gjitha shkollat e mira?” Nga Valbona Nathanaili

Draft-strategjia për arsimin parauniversitar 2014-2020 Ose “A mund t’i bëjmë të gjitha shkollat e mira?”  Nga Valbona Nathanaili Mars, 2015  Debati për arsimin ka tendencën të shndërrohet gjithmonë në një objekt shumë të gjerë diskutimi, jo vetëm sepse ka të bëjë me atë që ndodh brenda shkollës, por sepse nga arsimi varet drejtimi që do […]

Edukimi i papagallit Nga Rabindranath Tagore

Edukimi i papagallit Nga Rabindranath Tagore Përshtati nga anglishtja, Valbona Nathanaili Na ishte kush na ishte! Na ishte një herë një mbret që kishte një papagall që e donte shumë. Por Mbreti donte ta edukonte sa më mirë papagallin e tij, pasi të mos shkosh në shkollë është gjë e keqe. Gjëja e parë që […]

Pse akoma anglisht? Nga Valbona Nathanaili

Pse akoma anglisht? Nga Valbona Nathanaili Deri në fillim të viteve ‘990 misioni i shkollës në sistemin arsimor parauniversitar shqiptar ishte formuluar për të qenë i suksesshëm vetëm brenda një shtrirjeje gjeografike të kufizuar: vetëm në territorin e Shqipërisë. Pothuaj 100% e të diplomuarve në përfundim të këtij cikli shkollimi përgatiteshin, ose për të vazhduar […]

Shkollat e shekullit XXI  Dr. Valbona Nathanaili

Shkollat e shekullit XXI Faktorë që ndikojnë në formatimin e politikave arsimore  Dr. Valbona Nathanaili “Politikat shtetërore”, lokale apo kombëtare, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në formësimin e asaj që ndodh çdo ditë në shkolla e kolegje, ose në përvojat që përjetojnë të gjithë ata që punojnë e studiojnë në këto institucione.[1] Ndryshimet në […]