Entries by Valbona Nathanaili

Shkollat e shekullit XXI  Dr. Valbona Nathanaili

Shkollat e shekullit XXI Faktorë që ndikojnë në formatimin e politikave arsimore  Dr. Valbona Nathanaili “Politikat shtetërore”, lokale apo kombëtare, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në formësimin e asaj që ndodh çdo ditë në shkolla e kolegje, ose në përvojat që përjetojnë të gjithë ata që punojnë e studiojnë në këto institucione.[1] Ndryshimet në […]