Entries by Valbona Nathanaili

Pse akoma anglisht? Nga Valbona Nathanaili

Pse akoma anglisht? Nga Valbona Nathanaili Deri në fillim të viteve ‘990 misioni i shkollës në sistemin arsimor parauniversitar shqiptar ishte formuluar për të qenë i suksesshëm vetëm brenda një shtrirjeje gjeografike të kufizuar: vetëm në territorin e Shqipërisë. Pothuaj 100% e të diplomuarve në përfundim të këtij cikli shkollimi përgatiteshin, ose për të vazhduar […]

Shkollat e shekullit XXI  Dr. Valbona Nathanaili

Shkollat e shekullit XXI Faktorë që ndikojnë në formatimin e politikave arsimore  Dr. Valbona Nathanaili “Politikat shtetërore”, lokale apo kombëtare, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në formësimin e asaj që ndodh çdo ditë në shkolla e kolegje, ose në përvojat që përjetojnë të gjithë ata që punojnë e studiojnë në këto institucione.[1] Ndryshimet në […]