Althea-s, nga burgu

Nga Richard Lovelace (9 dhjetor 1617 – 1657)

Shqip: Valbona Nathanaili

Gurët e murit nuk e bëjnë një burg

As shufrat e hekurit një qeli;

Ndoshta vlejnë për një murg

Me mendjen në të pafajshmen qetësi.

Nëse kam lirinë të dashuroj

Dhe shpirtin mbushur në lumturi,

Me engjëjt që vallëzojnë lart

Mund të krahasohet një e tillë liri.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.