35 vjet Shqipëri Socialiste

35 vjet Shqipëri Socialiste

Fotot më poshtë janë shkëputur nga një Album i vitit 1979, me titull “35 vjet Shqipëri Socialiste”.

Fotografitë janë realizuar nga: Simon Xhillari, Ndoc Kodheli, Nikolin Pici, Halit Gjiriti, Pleurat Sulo, Mihal Progonati, Meksi Xhufka, Refik Veseli, Niko Xhufka;

Formulimi grafik: Françesk Ziri;

Shtypur në Kombinatin Poligrafik “Shtypshkronja e Re”, Tiranë.

 

 

A duhej të ishin ruajtur këto vepra, apo bëmë mirë që u vumë kazmën?

36 vjet më pas, askush nuk mendoj se ka një përgjigje bindëse për të dhënë.

Por e sigurt është që vazhdojnë të na servirin propogandë.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.